• We’re Home Renovation
  Specialist Builders

  The world's leading home renovation builder. We’ve completed
  thousands of renovations in the last 6 years.
 • Don’t try to reinvent the wheel.
  Just work on making it better than anyone else.

  Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci
  pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis.
 • The secret of success is doing something you love,
  doing it well and being recognized for it!

  Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci
  pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis.

بهترین نتیجه ، بهترین تجربه

این فرآیند به ما امکان می دهد تجربه ای بهتر برای مشتریان ارائه کنیم که سریع تر، کارآمدتر و ارزشمندتر از هزینه کنند.

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف و مطالب خود را جایگزین این نوع متون نمایید و این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد

The Alt Tag
The Alt Tag

طراحی نمای پنجره

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف و مطالب خود را جایگزین این نوع متون نمایید و این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد

طراحی نمای داخلی

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف و مطالب خود را جایگزین این نوع متون نمایید و این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد

The Alt Tag

خدمات ما

معماری

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد

طراحی داخلی

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد

طراحی روشنایی

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد

برنامه ریزی

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد

استراتژی

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد

مهندسی

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد

پروژه ها

باسازی نما

باسازی نما

شومینه

تعمیرات و بازسازی بین 24 الی 72 ساعت زمان میبرد
شروع هزینه از : تومان 459

کف پوش

باسازی و نصب بین 1 روز تا یک هفته زمان میبرد
شروع هزینه : تومان129/مترمربع

درب ورود و خروج

زمان تقریبی بازسازی 24 الی 96 ساعت
شروع هزینه : توما ن 280

پنجره ها

باسازی بین 1 روز تا 10 روز
شروع قیمت از : تومان 315

تیم ما

 • پیتر استیوسون

  طراحی و موسس
 • السیا پاتریک

  طراح داخلی
 • توماس جونز

  کارمند
 • Alt Tag 1

  ادرو بران

  بازاریابی و فروش
Alt Tag