بهترین نتیجه ، بهترین تجربه

این فرآیند به ما امکان می دهد تجربه ای بهتر برای مشتریان ارائه کنیم که سریع تر، کارآمدتر و ارزشمندتر از هزینه کنند.

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف و مطالب خود را جایگزین این نوع متون نمایید و این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد

The Alt Tag
The Alt Tag

طراحی نمای پنجره

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف و مطالب خود را جایگزین این نوع متون نمایید و این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد

طراحی نمای داخلی

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف و مطالب خود را جایگزین این نوع متون نمایید و این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد

The Alt Tag

خدمات ما

معماری

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد

طراحی داخلی

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد

طراحی روشنایی

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد

برنامه ریزی

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد

استراتژی

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد

مهندسی

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد

پروژه ها

باسازی نما

باسازی نما

شومینه

تعمیرات و بازسازی بین 24 الی 72 ساعت زمان میبرد
شروع هزینه از : تومان 459

کف پوش

باسازی و نصب بین 1 روز تا یک هفته زمان میبرد
شروع هزینه : تومان129/مترمربع

درب ورود و خروج

زمان تقریبی بازسازی 24 الی 96 ساعت
شروع هزینه : توما ن 280

پنجره ها

باسازی بین 1 روز تا 10 روز
شروع قیمت از : تومان 315

تیم ما

 • پیتر استیوسون

  طراحی و موسس
 • السیا پاتریک

  طراح داخلی
 • توماس جونز

  کارمند
 • Alt Tag 1

  ادرو بران

  بازاریابی و فروش
Alt Tag